Prawo spadkowe

Nasi prawnicy reprezentują Twoje prawa spadkowe.

Prowadzą postępowania o stwierdzenie nabycia spadku zarówno na podstawie testamentu jak i na podstawie
ustawy.

Pomogą dokonać działu spadku także w skład, którego wchodzi gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwo, czy nieruchomości komercyjne.