Prawo cywilne - odszkodowania

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowania należne osobom poszkodowanym bądą ich spadkobiercom.

Do najczęstszych przypadków należą sprawy o odszkodowanie powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych, szkód majątkowych w pojazdach, nieruchomościach.

Prawnicy reprezentują Twoje prawa zarówno w postępowaniu szkodowym przed odpowiedzialnym Zakładem Ubezpieczeń jak i w postępowaniu sądowym.

Na każdym etapie postępowania zapewniamy współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin w celu wypracowania najlepszej drogi postępowania. Zapewnij sobie prawo do optymalnej obsługi.