Prawo cywilne - umowy

Prawnicy przygotują umowę z każdego zakresu bacząc przy tym by Twój interes został w pełni zabezpieczony.

Analizujemy gotowe wzorce umów przedstawione przez kontrahentów dokonując stosownych korekt.

Reprezentujemy Klientów w negocjacjach. W przypadku nienależytego wykonania umowy reprezentujemy prawa Klienta przed sądem.