Sprawy korporacyjne

Pomagamy w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Tworzymy spki, oddziay, przedstawicielstwa, fundacje i stowarzyszenia w kraju i za granic, a take pomagamy je likwidowa.

Prowadzimy sprawy korporacyjne na rzecz spek publicznych i prywatnych.