O nas

 

Radca prawny Adrian Goska, prawnik zarzdzajcy

Ukoczy Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytetu dzkiego. Specjalizacj w zakresie prawa handlowego zakoczy obron pracy magisterskiej z zakresu odpowiedzialnoci wsplnikw spek osobowych, ktra w roku 2003 bya jedn z pierwszych prac kompleksowo opisujcych to zagadnienie.

W roku 1999 rozpocz praktyk prawn rozpoczynajc wspprac w dziaach prawnych spek prawa handlowego w zakresie doradztwa prawnego. W roku 2003 rozwin rynek usug prawnych rozszerzajc zakres usug o dzia doradztwa dotacji z funduszy UE. Warto inwestycji wspfinansowanych z funduszy UE przy ktrych doradza przekroczya 100 mln Euro. Uczestniczy w procesach gospodarczych w sprawach o wartoci kilkuset milionw zotych, procesach przeksztacania spek, sprawach z zakresu odpowiedzialnoci cywilnej czonw zarzdu oraz organizacji start up?w. Wiedz praktyczn z zakresu zarzdzania projektami biznesowymi zdobywa penic funkcj doradcw prawnych czonkw zarzdw spek, w tym spek prowadzcych skady podatkowe oraz bdc czonkiem zarzdu spki prawa handlowego.

Jest radc prawnym, czonkiem Okrgowej Izby Radcw Prawnych w odzi. Specjalizuje si w prawie wekslowym, sprawach gospodarczych, upadociowych i naprawczych, rejestrowych oraz sporach cywilnych.

Radca prawny Sebastian Pytel

Ukoczy Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytetu dzkiego. Specjalizacj w zakresie postpowania karnego na kierunku prawo zakoczy obron pracy magisterskiej z zakresu procedury karnej. Obroni take prac magistersk na kierunku administracja.

Karier zawodow rozpocz od pracy w wydziaach prawnych ZUS, obecnie jest radc prawnym z ZUS/ o d. Jest wykadowc w prywatnych szkoach rednich i wyszych. Jest trenerem oraz wykadowc szkole dla pracownikw ZUS. Wsppracuje z pras specjalistyczn redagujc artykuy dla Gazety Prawnej.

Jest radc prawnym, czonkiem Okrgowej Izby Radcw Prawnych w odzi. Specjalizuje si w sprawach pracowniczych, sprawach rodzinnych, sporach konsumenckich, procesach cywilnych oraz wykroczeniach.

Radca prawny Joanna Gortat

Ukoczya Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytetu dzkiego. Specjalizacj w zakresie postpowania karnego na kierunku prawo zakoczya obron pracy magisterskiej z zakresu procedury karnej pod kierunkiem prof. Barbary Wjcickiej.

Karier zawodow rozpocza od pracy w wydziaach prawnych Urzdu Skarbowego, dowiadczenie zawodowe zdobywaa w Oddziale Regulowania Stanw Prawnych Nieruchomoci Wydziau Geodezji Departamentu Gospodarowania Majtkiem Urzdu Miasta odzi. Uczestniczya w szkoleniach praktycznych z zakresu regulowania stanw prawych nieruchomoci, postpowa wieczysto ksigowych.

Jest radc prawnym, czonkiem Okrgowej Izby Radcw Prawnych w odzi. Specjalizuje si w sprawach dotyczcych regulowania stanw prawych nieruchomoci, podziaach i scaleniach nieruchomoci, sprawach o zasiedzenie nieruchomoci, sprawach spadkowych, sprawach rodzinnych, postpowaniach wieczysto ksigowych, procesach cywilnych.