O nas

 

Radca prawny Adrian Goska, prawnik zarządzający

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizacją w zakresie prawa handlowego zakończył obroną pracy magisterskiej z zakresu odpowiedzialności wspólników spółek osobowych, kóra w roku 2003 była jedną z pierwszych prac kompleksowo opisujących to zagadnienie.

W roku 1999 rozpoczął praktykę prawną rozpoczynając współpracę w działach prawnych spółek prawa handlowego w zakresie doradztwa prawnego. W roku 2003 rozwinął rynek usług prawnych rozszerzając zakres usług o dział doradztwa dotacji z funduszy UE. Wartość inwestycji współfinansowanych z funduszy UE przy których doradzał przekroczyła 100 mln Euro. Uczestniczył w procesach gospodarczych w sprawach o wartości kilkuset milionów złotych, procesach przekształcania spółek, sprawach z zakresu odpowiedzialności cywilnej członów zarządu oraz organizacji start up-ów. Wiedzę praktyczną z zakresu zarządzania projektami biznesowymi zdobywał pełniąc funkcję doradców prawnych członków zarządów spółek, w tym spółek prowadzących składy podatkowe oraz bądąc członkiem zarządu spółki prawa handlowego.

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w prawie wekslowym, sprawach gospodarczych, upadłościowych i naprawczych, rejestrowych oraz sporach cywilnych.

Radca prawny Sebastian Pytel

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizacją w zakresie postępowania karnego na kierunku prawo zakończył obronę pracy magisterskiej z zakresu procedury karnej. Obronił także pracę magisterskę na kierunku administracja.

Karierę zawodową rozpoczął od pracy w wydziałach prawnych ZUS, obecnie jest radcą prawnym z ZUS. Jest wykładowcą w prywatnych szkołach średnich i wyższych. Jest trenerem oraz wykładowcą szkoleń dla pracowników ZUS. Współpracuje z prasą specjalistyczną redagując artykuły dla Gazety Prawnej.

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach pracowniczych, sprawach rodzinnych, sporach konsumenckich, procesach cywilnych oraz wykroczeniach.

Radca prawny Joanna Gortat

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizacją w zakresie postępowania karnego na kierunku prawo zakończyła obroną pracy magisterskiej z zakresu procedury karnej pod kierunkiem prof. Barbary Wójcickiej.

Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w wydziałach prawnych Urzędu Skarbowego, doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości Wydziału Geodezji Departamentu Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi. Uczestniczyła w szkoleniach praktycznych z zakresu regulowania stanów prawych nieruchomości, postępowań wieczysto księgowych.

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach dotyczących regulowania stanów prawych nieruchomości, podziałach i scaleniach nieruchomości, sprawach o zasiedzenie nieruchomości, sprawach spadkowych, sprawach rodzinnych, postępowaniach wieczysto księgowych, procesach cywilnych.